என்னத்த சொல்றது? பார்த்திபன்
சினிமா செய்திகள்

என்னத்த சொல்றது? பார்த்திபன்

சட்டத்தை நீதி/நிதி எதுக்கும் பயன்படுத்தலாம். அப்படியே சினிமாவையும்....நிறைய காசுக்கும் நல்ல causeக்கும்! ஒரு சினிமா மூலமாக சட்டத்தின் பயன்பாடு அதுவும் ஏற்கனவே (இருளர்கள்) இருண்டிருக்கும் வாழ்வில் சிறு…