லஞ்ச பட்டியல் இந்தியா முன்னேற்றம்
அரசியல் செய்திகள்

லஞ்ச பட்டியல் இந்தியா முன்னேற்றம்

அமெரிக்காவில் உள்ள லஞ்ச ஒழிப்பு அமைப்பான டிரேஸ் உலகம் முழுவதும் உள்ள 194 நாடுகளில் நிலவும் லஞ்சத்தை ஆய்வு செய்து பட்டியலிட்டு வருகிறது. இந்த ஆண்டுக்கான பட்டியலில்…