பிரதமர் பஞ்சாப் பயணத்தில் வெளி நாட்டு சதி

பிரதமரின் பயணத்தில் தடை ஏற்படுத்தியது நாங்கள் தான். அதற்கு நாங்கள் பொறுப்பேற்கிறோம். 1984 ல் நடந்த கலவரத்தில் சீக்கியர்கள் கொல்லப்பட்ட விவகாரத்தில் குற்றவாளிகள் யாருக்கும் தண்டனை அளிக்காத…