9 கேள்விக்கு  பதிலாக நேரடியாக 5 கோடி கேட்டிருக்கலாம்
அரசியல் செய்திகள்

9 கேள்விக்கு பதிலாக நேரடியாக 5 கோடி கேட்டிருக்கலாம்

பாமகாவின் நடவடிக்கைகள், செயல்பாடுகள் முழுவதும் பிளாக்மெயில் பாலிடிக்ஸ் தான் என்பது அனைவருக்கும் தெரியும். முதன்முதலில் ரிலையன்ஸ் தமிழகத்தில் திறக்கப்பட்டபோது, அந்த நிறுவனம் இனி ஒரு இடத்தில் கூட…