மன்னரை மண்டியிட வைத்த விவசாயிகள் – பிரகாஷ்ராஜ்
அரசியல் செய்திகள்

மன்னரை மண்டியிட வைத்த விவசாயிகள் – பிரகாஷ்ராஜ்

மூன்று வேளான் சட்டங்களை திரும்ப பெறுவதாக பிரதமர் மோடி அறிவித்ததில் இருந்து, பல பிரபலங்களின் விமர்சனங்கள் வெளிவந்த வண்ணம் உள்ளது. நடிகர் பிரகாஷ்ராஜ் தனது ட்வீீீீீீீீீீீீீீீீீீீீீீீீீீீட்டீல் ‘ஆரம்பத்திலிருந்தே…