மோடி அரசின் ரிப்போர்ட் கார்டு – சுவாமி
அரசியல் செய்திகள்

மோடி அரசின் ரிப்போர்ட் கார்டு – சுவாமி

மோடி அரசின் செயலற்ற நிர்வாகத்தால், " பொருளாதாரத்தில் பெருத்த பின்னடைவு, சீனாவுடன் எல்லை பாதுகாப்பில் தோல்வி, வெளியுறவு கொள்கையில் படுதோல்வி, தேசப் பாதுகாப்பில் 'பெகாசசு' (Pegasus) கோட்டை…