எலக்ட்ரீசியன்கள் தேவை

மத்திய அரசு பொதுத்துறை நிறுவனமான தேசிய பஞ்சாலை கழகத்தின் கீழ் தமிழ்நாட்டில் இயங்கி வரும் ஸ்பின்னிங் ஆலைகளுக்கு மின் பிரிவில் டெக்னிகல் ஆப்ரேடிவ் (கிரேடு III) ஆக

Read more
JAKS Infomedia 2015