உலகளவில் யூடியூபில் அதிகம் சம்பாதிப்பவர்கள்
Latest Trending News world

உலகளவில் யூடியூபில் அதிகம் சம்பாதிப்பவர்கள்

உலகளவில்​ யூடியூப்பில்​ அதிகம் சம்பாதிப்பவர்கள் 2020, வரிசையில் முதலிடத்தில் இருப்பது, 9 வயதே ஆன Ryan Kaji. Ryanனின் பிரபலமான வீடியோக்கள் DIY Science Experiments, Family Storytime. 5000க்கும் மேற்பட்ட Ryan's World Products, ryanக்கு மிகப் பெரிய அளவில் வருமானத்தை ஈட்டித் தருகிறது. இந்த நவம்பரில்…