டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்கள் தேவை

USA விலிருந்து இறக்குமதி செய்யப்பட்ட 30 வகையான நவீன கிளீனிங் பாக்டீரியா பொருட்கள் விற்பனை செய்ய அனைத்து ஏரியாக்களிலும் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்கள் தேவை M/s. Infinizo Distributors, kerala Mob:

Read more

ஏஜென்ட்கள் தேவை

தமிழகத்தில் எங்களது முன்னணி நிறுவனத்தின் சுவையான ரெடிமேட் சப்பாத்தி பூரி,    ராகி சப்பாத்தி பரோட்டா சில்லி பரோட்டா கோதுமை பரோட்டா ஆகிய உணவுப் பொருட்களை விற்பனை செய்ய ஏஜென்ட்கள் தேவை. M/s.

Read more
JAKS Infomedia 2015