சூப்பர்வைசர், சேல்ஸ், கேசியர்

மதுரை கீழவெளி  வீதி சிந்தாமணி வளாகத்தில் அமையவுள்ள ராஜ்மஹால் புதிய கிளைக்கு ஆட்கள் தேவை சூப்பர்வைசர் : பட்டபடிப்பு படித்த குறைந்தபட்சம் 2 ஆண்டுகள் அனுபவமுள்ள ஆண்கள்

Read more
JAKS Infomedia 2015