கிளை பொறுப்பாளர், கணக்கு உதவியாளர் தேவை

பிரபல லாஜிஸ்டிக் நிறுவனத்திற்கு ஆட்கள் தேவை கிளை பொறுப்பாளர் – 15 வருட அனுபவம் கணக்கு உதவியாளர் – கம்ப்யூட்டர் அனுபவம், Tally Entry – 10

Read more
JAKS Infomedia 2015