ஆட்கள் தேவை

Account Asst வேலைக்கு Tally தெரிந்த ஆண் / பெண் தேவை. பயோடேட்டாவுடன் வரவும்.

விகிதா டிரேடர்ஸ்

ஜெகன் ஹோம்ஸ், துரைசாமி  நகர்

பைபாஸ் ரோடு, மதுரை

Ph:  0452 4353747 / 98421 15747

JAKS Infomedia 2015