பெண்கள் வேலைக்கு தேவை

எங்கள் நிறுவனத்தில் பணிபுரிய டிகிரி முடித்த பெண்கள் தேவை

qualification : any degree with Computer knowledge, good communication skill

வேதவல்லி ஹாலிடேஸ், மதுரை

Ph: 0452 4500098, 91599 18447