விநியோகஸ்தர்கள் தேவை

எங்களது குளிர்பான கம்பனிக்கு ( Mango Juice )

மதுரை, அருப்புக்கோட்டை மற்றும் ராமநாதபுரம் பகுதிகளுக்கு விநியோகஸ்தர்கள் தேவை

M/s. Podaran Foods India P Ltd, Coimbatore

Mob : 94421 70000, 85250 91690

email : md@podaranfoods.com