வேளாண் சட்டங்கள் வாபஸ் – நடிகர் கார்த்தி ட்வீட்

வேளாண் சட்டங்கள் வாபஸ் – நடிகர் கார்த்தி ட்வீட்

மூன்று விவசாயச் சட்டங்களைத் திரும்பப் பெறுவதாக நம் பிரதமர் அறிவித்திருப்பது, தங்கள் உயிரையை ஈந்து போராடிய எளிய வேளாண் மக்களின் ஒரு வருட இடைவிடாத போராட்டத்திற்கு கிடைத்திருக்கும் வரலாற்று வெற்றி. போராடியவர்களுக்கும் புரிந்து கொண்ட அரசுக்கும் அன்பும் நன்றியும். இவ்வாறு கார்த்தி கூறியுள்ளார்.

சினிமா செய்திகள்