லஞ்ச பட்டியல் இந்தியா முன்னேற்றம்

லஞ்ச பட்டியல் இந்தியா முன்னேற்றம்

அமெரிக்காவில் உள்ள லஞ்ச ஒழிப்பு அமைப்பான டிரேஸ் உலகம் முழுவதும் உள்ள 194 நாடுகளில் நிலவும் லஞ்சத்தை ஆய்வு செய்து பட்டியலிட்டு வருகிறது. இந்த ஆண்டுக்கான பட்டியலில் இந்தியா, 44 புள்ளிகளுடன் 82-வது இடத்தில் உள்ளது. கடந்த ஆண்டு பட்டியலில் இந்தியா 45 புள்ளிகளுடன் 77-வது இடத்தில் இருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது. இந்தியா ஊழல் பட்டியலில் ஐந்து இடங்கள் முன்னேறி சாதனை படைத்தது.

அரசியல் செய்திகள்